When User Action Detail Object
a year ago None Suggestion added regex101/www - Czech
(*FAIL) neob (*F) je synonymum pro (?!), a dovoluje vynucení nalezení neshody v konkrétním místě regexu.
a year ago None Suggestion added regex101/www - Czech
(*CRLF) způsobí, že pouze posloupnost znaků "carriage return" a "line feed" je považována za konec řádku. To je běžné pro soubory vytvořené na Windows.
a year ago None Suggestion added regex101/www - Czech
(*CR) způsobí, že pouze znak "carriage return" je považován za konec řádku.
a year ago None Suggestion added regex101/www - Czech
(*ANYCRLF) způsobí, že znak "carriage return" nebo "line feed character", nebo posloupnost obou je považována za ukončení řádku.
a year ago Alan Committed changes regex101/www - Czech
a year ago Alan New translation regex101/www - Czech
Full match
a year ago Alan New translation regex101/www - Czech
full match
a year ago Alan New translation regex101/www - Czech
Case insensitive
a year ago Alan New translation regex101/www - Czech
case insensitive
a year ago Alan Committed changes regex101/www - Czech
a year ago Alan Translation uploaded regex101/www - Czech
Zero or more of a
a year ago Alan Translation uploaded regex101/www - Czech
zero
a year ago Alan Translation uploaded regex101/www - Czech
Your workspace has been forked into a separate entry that only you can modify, which you can find here
a year ago Alan Translation uploaded regex101/www - Czech
Your tag filtration returned no results.
a year ago Alan Translation uploaded regex101/www - Czech
Your regular expression does not match the subject string.
a year ago Alan Translation uploaded regex101/www - Czech
Your entry has successfully been submitted to the library
a year ago Alan Translation uploaded regex101/www - Czech
You will find a link to your library entry here:
a year ago Alan Translation uploaded regex101/www - Czech
You have not submitted anything to the library yet.
a year ago Alan Translation uploaded regex101/www - Czech
You have not created anything yourself yet.
a year ago Alan Translation uploaded regex101/www - Czech
You have not added anything to your favorites yet.