Translate

.(*LIMIT_MATCH=x) where x is the number of times the regex engine is allowed to call match(). This user set limit cannot be increased past the compile time value or the default, however it can be restricted.
(*LIMIT_MATCH=x) where x is the number of times the regex engine is allowed to call match(). This user set limit cannot be increased past the compile time value or the default, however it can be restricted.
SourceTranslationState
3
(*ANYCRLF) makes it so that either a carriage return character or a line feed character, or the two in sequence are considered a line break.
(*ANYCRLF) face ca returul de car sau/și caracterul de linie noua să fie considerate salt la linie nouă.
4
(*CR) makes it so that only a carriage return character is considered a line break.
(*CR) face ca doar returul de car să fie considerate salt la linie nouă.
5
(*CRLF) makes it so that only a carriage return character followed by a line feed character is considered a line break. Common in Windows documents.
(*CRLF) face ca doar returul de car urmat de caracterul de linie noua să fie considerate salt la linie nouă. Acesta este comun documentelor create în Windows.
6
(*FAIL) or (*F) is a synonym for (?!), and it allows you to force a matching failure at a specific point in the regex.
(*FAIL) sau (*F) este un sinonim pentru (?!), și te ajuta să forțezi un eșec de recunoaștere la un anume punct in regex.
7
(*LF) makes it so that only a line feed character is considered a line break. Common in UNIX documents.
(*LF) face ca doar caracterul de linie noua să fie considerat salt la linie nouă. Acesta este specific documentelor create în UNIX.
8
(*LIMIT_MATCH=x) where x is the number of times the regex engine is allowed to call match(). This user set limit cannot be increased past the compile time value or the default, however it can be restricted.
(*LIMIT_MATCH=x) unde x este numărul maxim permis motorului regex să apeleze match(). Această limită impusă de către utilizator nu poate fi incrementata peste valoarea setată la compilare sau implicită, însa poate fi decrementată.
9
(*LIMIT_RECURSION=d) at the start of a pattern will limit the regex engine to 'd' number of recursions when matching. This user set limit cannot be increased past the compile time value or the default, however it can be restricted.
(*LIMIT_RECURSION=d) adaugată la inceputul unui șablon va limita motorul regex la un număr 'd' de revizii cand caută. Această limită impusă de către utilizator nu poate fi incrementata peste valoarea setată la compilare sau implicită, însa poate fi decrementată.
10
(*MARK:NAME) or (*:NAME) is used to track how a match was arrived at. Name is always required, but it doesn't need to be unique. When used in conjunction with the /K modifier, pcretest can return the mark together with a successful match.
(*MARK:NAME) sau (*:NAME) este folosit pentru a urmări cum s-a ajuns la un rezultat. Un nume este obligatoriu dar nu trebuie să fie unic. Cand este folosit impreuna cu modificatorul /K, pcretest poate returna acest semn împreuna cu rezultatul valid.
11
(*PRUNE) or (*PRUNE:NAME) will cause the regex to exit if it tries to backtrack past its position. This is useful when looking to cut down on backtracking at specific points in the regex. The example above would normally match both terms but due to (*PRUNE) the second alternative is not acted on.
(*PRUNE) sau (*PRUNE:NAME) face ca motorul regex să se oprească dacă încearcă să se întoarcă înapoi, înainte de poziția actuală. Acesta este folositor când încerci sa previi backtracking-ul la puncte specifice în șablon. Exemplul de mai sus ar returna ambele ca rezultate valide însă din cauza că (*PRUNE) a fost specificat, a doua alternativă nu a fost considerată.
12
(*SKIP) or (*SKIP:NAME) will cause the regex to give up on the current match if it tries to backtrack past its position. This is useful when looking to cut down on backtracking at specific points in the regex.
(*SKIP) sau (*SKIP:NAME) va face ca motorul regex să anuleze rezultatul curent dacă încearcă sa caute înainte de poziția actuală. Acesta este folositor când încerci sa previi backtracking-ul la puncte specifice în șablon.
13
(*THEN) or (*THEN:NAME) allows one to cut down on backtracking within an alternation. It won't allow regex to backtrack past its position, and it will give up matching the current alternation.
(*THEN) sau (*THEN:NAME) ajută să prevină backtracking-ul într-o alternativă. Nu va permite motorului regex să caute înainte de poziția actuală, și va renunța la alternativa curentă.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.(*LIMIT_MATCH=x) where x is the number of times the regex engine is allowed to call match(). This user set limit cannot be increased past the compile time value or the default, however it can be restricted.
Source string age
2 years ago
Translation file
ro.json, string 8
String priority
Medium